Mối quan hệ giữa tổng chất rắn hòa tan (TDS) và độ d

Mối quan hệ giữa tổng chất rắn hòa tan (TDS) và độ dẫn điện (EC)

  • EC là gì? Electrical Conductivity (EC) - Độ dẫn điện được định nghĩa là là khả năng của một môi trường cho phép sự di chuyển của các hạt điện tích qua nó, khi có lực tác động vào các hạt, ví dụ như lực tĩnh điện của điện trường. Sự di chuyển có thể tạo thành dòng điện.
*Có thể bạn quan tâm: TDS là gì?Total Dissolved Solids (TDS) - Tổng lượng chất rắn hoà tan là tổng lượng chất rắn có trong một dung dịch. 
  • Sự tương quan của EC và TDS? Tổng lượng chất rắn hòa tan tỉ lệ thuận với dộ dẫn điện của nó, vì vậy lượng chất rắn cao độ dẫn điện sẽ cao. Khi các muối hoà tan trong nước chúng trở thành các "ion"  mang điện tích âm, dương nên chúng có khả năng dẫn điện. 
  • Máy đo EC/TDS hoạt động như thế nào? Hai điện cực với một điện áp xoay chiều được đặt trong dung dịch. Điều này tạo ra một dòng điện phù thuộc vào bản chất dẫn điện của dung dịch. Thiết bị đọc dòng diện này và hiển thị theo đơn vị EC hoặc ppm. 
  • Hệ số biến đổi (Conversion Factors)? Máy TDS đọc kết quả độ dẫn, Máy sẽ tự động chuyển đổi giá trị này sang TDS hiển thị theo đơn vị ppm. 
  • TDS được đo như thế nào? Độ dẫn được đo và giá trị TDS sẽ được tính theo công thức toán học có trong máy.
  • Sự khác nhau giữa microSiemens (µS) và milliSiemens (mS)? Cả hai đều là đơn vị độ dẫn. 1000 microSiemens (µS) = 1 milliSiemen (mS)
  • Chuyển đổi giữa mS và ppm? Chuyển đổi sang microSiemens bằng cách nhân với 1000, sau đó nhân với 0.7. 
  • Bản chất của mối tương quan giữa EC và TDS? Mặc dù có một mối tuơng quan giữa EC và TDS nhưng chúng không giống nhau. TDS và EC là 2 tham số riêng biệt. TDS là tổng lượng chất rắn hoà tan trong nước. EC là khả năng của các chất co thể gây ra dòng điện.
Chỉ có phương pháp đúng để đo TDS là cân lượng chất bã, chất dư còn lại trong nước sau khi bay hơi nước. Phần còn lại  trên cốc thuỷ tinh sau khi bạn rửa và làm khô, đó là TDS. Chất bã có trọng lượng và có thể cân được. Nhưng nếu bạn không ở trong phòng thí nghiệm thì có thể gây khó khăn để đo. Vì thế, chúng ta có thể tính TDS dựa trên độ dẫn của nước vì các nguyên tử Hydrogen và Oxygen trong H2O hầu hết không mang điện. Giá trị EC của hầu hết các kim loại, chất khoáng và muối sẽ mang điện. Máy sẽ đo giá trị EC này và chuyển đổi sang giá trị TDS. Vì các kim loại, chất khoáng và muối khác nhau sẽ dẫn điện ít hay nhiều hơn, nên các hệ số chuyển đổi khác nhau sẽ được sử dụng.
-         ppm thường dùng để đo TDS
-         µS thường dùng để đo EC